star
star
star
star
star

Berefjellet

Turens utgangspunkt er ved Iveland kirke, en korskirke i tømmer som ble bygd i 1836. Byggmester for Iveland kirke var den velkjente Anders kyrkjebyggar, som bygde hele 9 kirker i 1830-40 årene, bl....

Praktisk info

Enjoy-kode: 822771
Fv 403 fra Vennesla til Hornesund (rv.9) tangerer Iveland sentrum og avstanden inn til kirka er ca.300 m. Her er det stor parkeringsplass og et stort informasjonsskilt om
Berefjellturen.
Type
Turer
Passer for
Voksne, Barn
Varighet
3 timer
Lengde
4.3 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Turens utgangspunkt er ved Iveland kirke, en korskirke i tømmer som ble bygd i 1836. Byggmester for Iveland kirke var den velkjente Anders kyrkjebyggar, som bygde hele 9 kirker i 1830-40 årene, bl. a. Valle, Hylestad, Sandnes, Bygland og Årdal kirker i Setesdalen. Vi befinner oss nå i Iveland sentrum, Birketveit, med kommunehus, skole, bolighus og butikk liggende rundt den idylliske Birketveittjenna. På vestsiden av tjenna kan man ane fjellkollen Slottbakfjellet med rester av bygdeborg fra folkevandringstida. TUREN: Etter ca. 200 m. passerer man Ivelandshallen og allerede nå har man passert stedsnavn som Soldatermoen og Tremerr-ækra, noe som tyder på både eksersis og avstraffelse i kirkas nærhet. Vi skal nå svinge til høyre opp Langedal. Dette var gammel kirkeveg fra gårdene i austre Iveland, og stednavnet Skautups foteller at her stoppet man for å ta på seg finstasen når man nærmet seg kirka. Opp i kneikene kommer man til et stidele for turen. Det anbefales at man følger vegen slik at man går turen med klokka. Langedalsvegen stiger oppover, men er tydelig og grei å gå på. Etter ca.1,5 km tar den merkede stien skarpt av til høyre og går bratt opp gjennom granskogen mot Berefjellet. Dette er en fjellrygg i nord-syd retning med ”høyfjellsterreng” og hvor varden ligger 409 m.o.h. Selve vardepunktet har mindre utsikt, men stien fører deg 500 m sørover til stupet hvor man har et flott panorama over skog og vann og Ranestadgårdene i det fjerne. Her er det bare å gi seg tid, raste og fotografere. Tilbake til tjenna på åsryggen følger man merkene mot vest og nedover blanke fjell hvor det er lett å gå. Når man kommer ned i flatere lende, vil et nytt stidele vise veg sørover ca. 500 m til Skjeperøys. Dette er et interessant fornminne, ei røys på flate fjellet med noe som ser ut som et gravkammer i midten. Røysa kan minne om ei bronsealderrøys. Ca. 150 m sørøst for denne ligger ei anna stor røys av små og store steiner, rektangulær, 25 m lang og 3 m brei. Endelig alder og funksjon av røysene er ikke fastlagt, men man befinner seg nå på Kongevegen, den sørnorske administrasjonsvegen fra 800-tallet, som også er omtalt på en av turene i Vegusdal. Det er sikkert en sammenheng mellom Kongevegen og disse røysene. Tilbake til stidele følger man nå merket sti tilbake til Iveland kirke. Man går her stort sett langs traseen for den gamle Kongevegen. Sikker angivelse har man bare i myrer hvor stikkprøver er foretatt og såkalt trandling er registrert. På Jobremyr er vegen registrert og dette er markert med skilt. Etter ca. 2 km på Kongevegen kommer man ut på en høyde hvor man ser ned til kirka. Snart er man nede i Langedal igjen og framme ved utgangspunktet.