star
star
star
star
star

Baståsløypa

Denne løypa blir også kalla John's Track. Løypa er ei ringløype som går frå parkeringsplassen i Folderøydalen, opp til Baståsen, nesten til Sætre og tilbake til Folderøy og følgjer hovudvegen...

Praktisk info

Enjoy-kode: 288222
Start frå parkeringsplassen ved skogsvegen til Vestre Bjørkåsvatnet (i Folderøydalen).
Type
Turer
Passer for
Eldre, Barn, Voksne
Varighet
30 minutter
Lengde
5.7 km
Vanskelighetsgrad
Enkel
Sesong
Vår, Sommer, Høst, Vinter
Kilde
Nasjonal Turbase/UT.no

Sponsede linker

Omtaler

Turbeskrivelse

Denne løypa blir også kalla John's Track. Løypa er ei ringløype som går frå parkeringsplassen i Folderøydalen, opp til Baståsen, nesten til Sætre og tilbake til Folderøy og følgjer hovudvegen tilbake til Folderøydalen. Løypa går delvis langs gamle gongstiar, men og langs nyare traktorvegar. Du kan starte frå saga i Mækjebakken, ved Ekornsætre, Sætre, Foldrøy eller Oldereid. Det vart lenge bygd robåtar i Baståsen, og desse vart dregne med hest til sjøen ved Mækjebakken. Det blei og sagt at kona på plassen gjekk frå Baståsen til Åreiddalen med mat til husbonden kvar dag då han arbeidde på saga der. Løypa er godt merka og vedlikeholdt av "Gutta på tur". Ein veit ikkje sikkert når Baståsen blei rydda, men truleg har det vore ein gard her alt i mellomalderen som seinare er blitt lagt øyde. På 1800-talet var det ein husmannsplass under garden Sætre, men frå 1868 blei det fråskild som eige bruk. Baståsen blei fråflytta som buplass rundt 1915.På det meste fødde bruket 1 hest, 5 kyr, 15 sauer og ein gris. Namnet Baståsen tyder på at det har vakse lind på denne staden. Det var nemleg fibrane av lindetreet som blei nytta til å fletta bastetog av. Baståsen blei tidlegare mykje nytta som stemnestad både av indremisjonen og fråhaldslag - og det har jamvel vore spela friluftsteater der. Sist på 40- og først på 50-talet var Baståsen ein fast møtestad for ungdommane i sommarhalvåret. Her blei det både sparka løkkefotball og drive med friidrett. Som mange andre slike idyllar er det blitt øydelagt og totalt forandra av granplanting. På toppen av åsen har "Gutta på tur" laga til ein rasteplass som blir mykje nytta av folk i området. Kjelde: "Gutta på Tur". Det pågår for tida vegarbeid i marka i samband med Bømlopakken. Vis hensyn og respekter sperringar og skilting!