Artist presentation/ book launch by Mette Edvardsen (NO)

NO (See english below) 13. mars @ 13.00 - 15.00 ish Mette Edvardsen(NO) - Kunstnerpresentasjon/Boklansering/Samtale Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede...
13.mar
-
13:00

Detaljer

NO (See english below)

  1. mars @ 13.00 - 15.00 ish Mette Edvardsen(NO) - Kunstnerpresentasjon/Boklansering/Samtale Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

Attention!! Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å reservere billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på. Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED SÅ FORT DU VET OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER SÅ DA KAN NOEN ANDRE FÅ KOMME I STEDENFOR.


Mette Edvardsen(NO)

Kunstnerpresentasjon/ Boklansering/ Samtale om fremtidigkuratertkunstnerserie

UnderoppholdetiStavangerogisammenhengmedpresentasjonenav ‘No Title’vilMette Edvardsenlørdagettermiddagværemedossfor enuformellkunstnerpresentasjon/boklanseringogsamtaleom detpågåendesamarbeidetmed RISKangåendeenkunstner-kuratertserie. Vihaddeethåpom åfåtilnoemeromfattendeisesongensprogram, menigjenpågrunnav coronabledettevanskeligåfåtil. Etterutsettelsenav ‘Moving Words’serienfor etårsiden,ogtiltrossfor atsituasjonenfortsatterusikkerføltevilikeveldet varviktigåfåtiletellerannet. Dette erdermedenmulighettilåblibedrekjentmed Mette. Nb! Detblirsuppe!


EN

  1. Mars @ 13.00 - 15.00 ish Mette Edvardsen(NO) - Artist presentation/ Book launch/ conversation Tickets: Free with reservation on Ticketco. Limited spots.

Attention!! Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no (In addition to reserving your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW AS SOON AS YOU KNOW IF YOU CAN'T COME AFTER ALL- FEW SEATS SO THEN WE CAN LET SOMEONE ELSE COME.


Mette Edvardsen(NO)

Artist presentation/ book launch

During her visit to Stavanger and in conjunction with the presentation of ‘No Title’, Mette Edvardsen will join us Saturday afternoon for an informal artist presentation/ book launch and conversation about the ongoing engagement with RISK over an artist curated series. There washopeto construct something more extensive during this program period, but corona weariness helped us think differently. After the displacement from last spring of the ‘Moving Words’ series, and the uncertainty now it still felt important and necessary to follow through with something. This is that something with soup and beverages provided.

Praktisk info

Enjoy-kode: 413190
Type
Scene
Passer for
Voksne, Eldre, Ungdom
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo

Norli - alt i bøker og rekvisita

Norli har tusenvis av bøker på lager, i tillegg til rekvisita, skolesaker, skolebøker og andre fagbøker.