Alt om allemannsretten i Norge

Allemannsretten vi har i Norge er verdt å ta vare på- og bruke. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark stort sett overalt i Norge, og er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten gjelder også uavhengig av hvem som er grunneier, både privat og offentlig.

Allemannsretten i Norge, bruk av naturen
Skrevet av Roy-Andre Tollefsen, Sist oppdatert Tor 16/11 2023 kl 11:05

Kampanje på freshe fritidsklær hos Get Inspired Sponset plassering

Stor kampanje på mengder av fritidsklær, sko og annet hos Get Inspired! Sikre deg godbitene før alle andre! Alltid på lager. Lynrask levering.

Allemannsretten gir kort oppsummert deg og alle som oppholder seg i Norge rett til fri ferdsel til fots og på ski i all utmark.

Allemannsretten gjelder også rett til opphold gjennom blant annet telting, bading og rasting, samt høsting / plukking.

Den mest grunnleggende regelen for allemannsretten er at all ferdsel, opphold og høsting skal skje på en hensynsfull måte, det vil si at man skal ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og ikke minst landbruket, som har sin næring i naturen.

Hvor kan jeg gå tur?

 • Du kan gå fritt overalt i naturen i Norge

Hvilke overordnede regler må jeg forholde meg til når jeg ferdes ute i naturen?

 • På innmark bør du gå opplagte veier eller stier
 • Hold god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun
 • Ikke gå over åker og eng i perioden 1.mai til 15.oktober, eller dersom det ikke er snø på
 • Ikke forstyrr dyrelivet
 • Ikke gjør unødig skade på terrenget

Hvor kan jeg sette opp telt i naturen?

 • Du kan sette opp telt overalt i utmark, også uten grunneiers samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred
 • Telt skal plasseres minimum 150 meter fra bebodde hus og hytter
 • Telt kan maksimalt stå oppe i to døgn med mindre grunneier godkjenner lengre overnatting. Begrensningen på to døgn gjelder ikke i områder fjernt fra bebyggelse
 • Les mer om reglene for oppsetting av telt i naturen hos Miljødirektoratet
Allemannsretten i Norge - overnatting ute i naturen Foto: Knut Skjelvik

Hvor kan jeg gå på ski i naturen?

 • Allemannsretten gjelder både til fots og på ski. Eneste forskjell er at man også kan ferdes på ski over dyrket mark så lenge den er frossen eller snølagt, utenom i tidsrommet mellom 30.april og 14.oktober

Hvor kan jeg sykle i naturen?

 • Sykling omfattes av allemannsretten, og du kan derfor sykle hvor du vil
 • Husk hensynsregelen, som sier at du skal opptre hensynsfullt og varsomt, og som i praksis betyr at du skal senke farten når du møter gående, og at du enkelte steder der hjulene kan skade grunnen må måtte hoppe av sykkelen og leie den forbi

Hvor kan jeg plukke bær?

 • Bærplukking omfattes av allemannsretten, og du kan høste- og plukke bær hvor du vil i naturen
 • Nøtter skal plukkes og spises på stedet, og bor du i de nordligste fylkene kan det enkelte stedet være forbud mot sanking av multer, men som med nøtter kan du også plukke multer dersom du spiser de på stedet
 • Les mer om plukking av bær i naturen på Miljødirektoratets nettsider

Blåbær, bringebær og andre bærtyper kan du plukke og ta med deg alt du orker :)

Kampanje på freshe fritidsklær hos Get Inspired Sponset plassering

Stor kampanje på mengder av fritidsklær, sko og annet hos Get Inspired! Sikre deg godbitene før alle andre! Alltid på lager. Lynrask levering.

Hvor kan jeg bade i naturen?

 • Bading omfattes av allemannsretten, og du kan dermed bade hvor du vil, i både sjø og vann
 • Norge har ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftlovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre, så det kan være greit å ha på badebuksene på de mest besøkte strendene

Hvor kan jeg padle og ro i naturen?

 • Padling og all fritidsferdsel på sjø og vann omfattes av allemannsretten, og du kan padle og ro hvor du vil
 • Du kan også dra opp båten eller kanoen på land i utmark dersom du har den der i under 24 timer, eller har fått godkjent fra grunneieren å ha den lengre

Hva er reglene i forhold til båndtvang med hund i naturen?

 • Det er båndtvang i hele Norge i perioden 1.april til 20.august. Hunden skal da alltid gå i bånd
 • Det kan være lokale bestemmelser som overstyrer dette og har utvidet båndtvang, så pass på å sette deg inn i lokale bestemmelser dersom du er usikker
 • Og husk at selv om det ikke er båndtvang i vinterhalvåret så skal eier ha kontroll på hunden, og er ansvarlig for alt den måtte finne på

Kampanje på freshe fritidsklær hos Get Inspired Sponset plassering

Stor kampanje på mengder av fritidsklær, sko og annet hos Get Inspired! Sikre deg godbitene før alle andre! Alltid på lager. Lynrask levering.

Oppsummert; Nyt naturen! Den er din! :)