ArtEx (Digital)

Thomas Seltzer er konferansier når Talent Norge presenterer de ti neste topptalentene i ArtEx. Se sendingen fra 28. mai kl. 22.00. Interessert i flere billetter?Kjøp festspillenes digitale pass...
28.mai
-
22:00

Detaljer

Thomas Seltzer er konferansier når Talent Norge presenterer de ti neste topptalentene i ArtEx.

Se sendingen fra 28. mai kl. 22.00.

Interessert i flere billetter?Kjøp festspillenes digitale pass herog få tilgang til mer enn 20 digitale arrangement.

Hvordan bruke dindigitalebillett

Når du harfullførtkjøpet, får du tilsendt en e-post meddinbillett. Denne billetten gir deg tilgang tildendigitale forestillingen, både live og opptak. Ved kjøp etter at livesendinger er overstått,har du tilgang til opptaket.

Dersom du vil se via mobiltelefon eller datamaskin, klikker du på «Se på»-knappen direkte fra billetten.

Har du en Apple TV, kan du laste ned appenTicketCoTV. Dersom du har enSmartTV, kan du gå tilticketco.tv. I begge disse tilfellene taster du inn referansekoden du finner på billetten.

Etter hvert som livearrangementetog opptaketblir tilgjengelige i løpet av festivalen, får du tilgang tildisse på samme måte som over: Ved å klikke på «Se på»-knappen, eller ved å bruke referansekoden.

Hold deg oppdatert!Bli mottaker av festspillenes nyhetsbrev her.

Usikker på hvordan digitale sendinger fungerer?Se "Ofte stilte spørsmål" her.

Har du spørsmål eller innspill til forbedringer? Kontakt gjerne Festspillene påbillett@fib.noeller via chatten påfib.no.

All videreformidling, kopiering og nedlastning av videoinnhold er forbudt.

// ENGLISH

Thomas Seltzer is host when Talent Norge presents the ten next top talents in ArtEx.

Watch the broadcast May 28th from 10 PM.

Interested in more tickets?Buy the Bergen International Festival's digital pass hereand get access to more than 20 digital events.

How to use your digitalticket

Once you have completed your purchase, you will receive an e-mail with your ticket. This ticket gives you access to the digital performance, both live and recorded. A purchase made afterthelive broadcast is completed gives you access to the recording.

If you want to watch via mobile phone or computer, click on the "Watch" button directly from the ticket.

If you have Apple TV, you can download theTicketCoTV app. If you have aSmartTV, you can go to ticketco.tv. In both cases, enter the reference code found on the ticket.

Whenthelive event and recordingbecome available during the festival, you can access them in the same way as above: By clicking on the "Watch" button or using the reference code.

Stay updated!Become a recipient of the festival's newsletter here.

Not sure how digital broadcasts work?See "Frequently Asked Questions" here.

Do you have questions or suggestions for improvements? Feel free to contact the Bergen International Festival atbillett@fib.noor via chat atfib.no.

Any distribution, copying and downloading of video content is strictly forbidden.

Praktisk info

Enjoy-kode: 525819
Type
Festivaler
Passer for
Eldre, Ungdom, Barn, Voksne
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo