All you need is Lov § - Introduksjon til opphavsrett for kunstnere

NB! BILLETTER TIL ARRANGEMENTET SLIPPES TORSDAG 13. MAI 2021 10:00 – 12:00 Opphavsrett og åndsverksloven 12:00 – 13:00 Rimelig vederlag Opphavsrett og åndsverksloven v/ Dr. (PhD) Irina...
27.mai
-
10:00

Detaljer

NB! BILLETTER TIL ARRANGEMENTET SLIPPES TORSDAG 13. MAI 2021

10:00 – 12:00 Opphavsrett og åndsverksloven 12:00 – 13:00 Rimelig vederlag

Opphavsrett og åndsverksloven v/ Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien Hvordan er lovverket bygget for oss som jobber med utøvende, kreative fag og hvilke rettigheter har vi?I denne forelesningengir Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøienoss en introduksjon til opphavsretten og åndsverkloven, og tar oss med gjennom de mest grunnleggende rettighetene for utøvende kunstnere, med den hensikt å gjøre lovverket forståelig og gi oss litt bedre redskap til å håndtere rettigheter koblet til eget arbeid.

Om foreleser: Dr. (PhD) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved BI Handelshøyskolen i Oslo. I tillegg jobber hun 20% som advokat for kunstnerorganisasjonen Creo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt.

Rimelig vederlag v/ Jacob Jensen I dette foredraget vil du lære om hvilken beskyttelse loven gir deg når du skal vurdere verdiene av dine rettigheter til verk eller prestasjoner, og slik bidra til at du i fremtiden kan dra nytte av verdiene du skaper.

Som kunstner eier du retten til å gjøre opptak, fremstille eksemplarer og gjøre dine verk eller prestasjoner tilgjengelig for publikum. Når du selger disse rettighetene har du en lovfestet rett til rimelig vederlag, men hva er det egentlig rimelig å få betalt?Det er ikke lett å vite hvor mye rettighetene dine er verdt når en avtale om betaling blir inngått lenge før verket skapes eller prestasjonen utføres. Hva som er rimelig betaling for «streaming» av en teaterprestasjon kan være forskjellig fra en filmprestasjon, og hva skjer om filmen blir en suksess og rettighetene allerede er overdratt?

Om foreleser: Jacob Jensen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og skuespiller fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han har medvirket i en rekke produksjoner i det frie feltet, holdt kurs om kunstneres rettigheter påKHiOog BI, og er til høsten aktuell som skuespiller påNasjonaltheatreti satsningen NyeNational.


ALL YOU NEED IS LOVer et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Proscen og Festspillene i Bergen. Det er et faglig tilskudd til festivalen bestående av kurs, seminar og workshop med fokus på opphavsrett og åndsverkloven for kunstnere.

Selve kurset går over to dager (27. - 28. mai) og er praktisk anlagt med utgangspunkt i en forestilling alle kursdeltagere skal se sammen. Siste dag (29. mai) skal jussen «rulles ut» fra noe konkret og praktisk. Det vil bli "Juss Grand Prix" med tentative opphavsrettslige caser som vårt juridiske fagpanel skal ta seg av å "løse" på stående fot. Kunstnere vil også få mulighet til å få tilbakemeldinger på sine kontrakter.

Prosjektet har mottatt tilskudd fra Bedriftsinternopplæring ved Vestland Fylkeskommune.


FULLSTENDIG PROGRAM: //PROSCEN.NO // SKUDA.NO //


Praktisk info

Enjoy-kode: 948389
Type
Scene
Passer for
Eldre, Voksne, Ungdom
Kilde
TicketCo

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med TicketCo