Seinneamaid 25.3 - Talla Bhreacais

This activity is completed or marked as expired

Details

Seinneamaid is an in-person Gaelic singing group for all ages and abilities Buidheann seinn tro mheadhan na Gàidhlig

Buidheann seinn ùr ann an Talla Bhreacais. Thoiribh leibh an t-òran as fheàrr leibh agus gheibh sinn cothrom seinn còmhla airson spòrs. Bidh sinn a' cur fàilte air daoine aig aois sam bith agus le diofar chomasan. Bidh na seinneadairean cliùiteach, Kirsteen Ghreumach, Gwen Culbertson agus Màiri M còmhla rinn. Bidh tì, cofaidh is briosgaidean ann. Cosgais £5 no prìs a tha freagarrach dhuibhse

Le taic-airgead bho Bòrd na Gàidhlig A new community Gaelic singing group meeting monthly at Breakish Hall. The sessions will be delivered through the medium of Gaelic as much as possible. We welcome people of all ages and ablities. Singers Kirsteen Graham, Gwen Culbertson and Màiri Strachan will sing with us, teach us songs and we also encourage you to bring along your favourite song. Refreshments included. Suggested price is £5, or pay what you feel.

These sessions are kindly supported by Bord na Gaidhlig.

Practical

Enjoy code: 663758
Type
Concert
Target groups
Adult, Elderly, Youth
Source
TheList
External information
Tags