Practical

Enjoy code: 448766
Type
Play and learn
Target groups
Kids, Youth
Source
TheList
External information

Available tickets

Sunday
26/05 2024 9:00am
National Trust: Plas Newydd Country House And Gardens LLANFAIRPWLL LL61 6DQ
Provided by The List

Details

Mae Parkrun Iau wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer plant rhwng 4 a 14 oed. Fe'i cynhelir bob wythnos ar ddydd Sul am 9am.

Mae pob parkrun am ddim i gymryd rhan. Gallwch redeg, loncian neu gerdded y cwrs 2k ar eich cyflymder eich hun. Dewiswch redeg yn unigol, gyda ffrind neu'ch teulu. Mae'r cwrs 2km yn cychwyn ym mhen uchaf y gerddi. Mae dwy ddolen wrthglocwedd, yn gorffen yn y Tŷ ar waelod yr ardd.

Mae Parkrun yn gofyn i chi gofrestru ar-lein ymlaen llaw. Gallwch olrhain eich amser o wythnos i wythnos a gosod nodau personol eich hun. Cofiwch ddod â chopi gellir ei sganio o'ch cod bar i chi gael rhedeg.

Junior Parkrun is designed specifically for children aged between 4 and 14 years old. It's held every week on a Sunday at 9am.

Each parkrun is free to take part. You can run, jog or walk the 2k course at your own pace. Choose to run individually, with a friend or your family. The 2km course begins at the top of the gardens. There are two anticlockwise loops, finishing at the House at the bottom of the garden.

Parkrun asks that you register online in advance. You can track your time from week to week and set your own personal goals. Please remember to bring a scannable copy of your barcode for your run.