Details

Ymunwch a Eine Kleine Oompah am noson fythgofiadwy o gerddoriaeth byw a hwyl ar thema Bafaria! Mae prif fand wmpa sir Gaerfyrddin yn cynnal y noswaith yn Neuadd San Pedr eleni ac mae’r tocynnau ar gael nawr.

Join Eine Kleine Oompah for an unforgettable night of live music and Bavarian themed fun!

Ymunwch â’r band am noson o gerddoriaeth traddodiadol o Bafaria ac hefyd ffefrynnau Cymreig ochr yn ochr â chlasuron roc a pop sy’n sicr o’ch cadw’n canu, siglo steins ac ar eich traed drwy’r nos!

Carmarthenshire's premier oompah band are hosting their own event in the town centre this year and tickets are now available. Join the band for an evening which combines traditional Bavarian music with the bands take on welsh sing-a-long favourites alongside rock & pop classics guaranteed to keep you swinging steins and on your feet all night!

Mae pris y tocyn yn cynnwys Bratwurst Bafaria mewn torth a sglodion gyda saws cyrywrst a ddarperir gan arlwywyr digwyddiadau gorau Caerfyrddin, Cwmni Arlwyo Cwtch. Mae ‘na ostyngiadau pris am archebion sylweddol. Am wybodaeth cysylltwch â hyrwyddwr y noswaith, Alex McGee ar einekleineoompah@gmail.com neu ar 07737812293

The ticket price includes a premium Bavarian Bratwurst and Fries with optional homemade currywurst sauce provided by Carmarthen's finest event caterers, Cwtch Catering

Discounts available for larger bookings. For info please contact event coordinator Alex McGee at einekleineoompah@gmail.com or on 07737812293

Practical

Enjoy code: 807958
Type
Concert
Target groups
Adult, Youth, Elderly
Source
TheList
External information
Tags

Available tickets

Saturday
26/10 2024 7:00pm
St Peter's Civic Hall St. Peters Civic Hall 1 Nott Square
Provided by The List