A Midsummer Night's Dream

Details

A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare c. 1595 or 1596. Shakespeare was inspired by Welsh Mythology to create characters. including Puck, based on Pwca. Our version mixes welsh mythology with the original script. Join us this summer for a show that will make you ask the question “Are you sure That we are awake? It seems to me That yet we sleep, we dream.”

Comedi a ysgrifennwyd gan William Shakespeare c. 1595 neu 1596 yw A Midsummer Night's Dream. Cafodd Shakespeare ei ysbrydoli gan Chwedloniaeth Cymru i greu cymeriadau. gan gynnwys Puck, yn seiliedig ar Pwca. Mae ein fersiwn ni yn cymysgu chwedloniaeth Cymru â'r sgript wreiddiol. Ymunwch â ni'r haf hwn am sioe a fydd yn gwneud i chi ofyn y cwestiwn "Ydych chi'n siŵr ein bod ni'n effro? Mae'n ymddangos i mi Ond eto rydyn ni'n cysgu, rydyn ni'n breuddwydio."

Practical

Enjoy code: 238815
Type
Scene
Target groups
Adult
Source
TheList
External information

Available tickets

Thursday
29/06 2023 1:30pm
St Elvan's St Elvan's Church Aberdare Church Street ABERDARE
Provided by The List