Diwrnod Shwmae | Shwmae Day

This activity is completed or marked as expired

Practical

Enjoy code: 157684
Type
Food and drink
Target groups
Youth, Elderly, Adult
Source
TheList
External information

Details

Ymweliad a thaith wedi'i drefnu o amgylch Llyfrgell ac Oriel Glan-yr-afon, i gynnwys arddangosiad o sut i lawrlwytho e-lyfrau. Arddangosfa'r Oriel yw Record: Gwerin, Protest a Phop.

Digwyddiad Cymraeg yw hwn. Croeso i bawb – o ddysgwyr Cymraeg i siaradwyr Cymraeg.

Digwyddiadau Gwasanaethau Llyfrgell Sir Benfro Hysbysiad Preifatrwydd: https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd/digwyddiadau-gwasanaethau-llyfrgell-sir-benfro-hysbysiad-preifatrwydd

Organised visit and tour of The Riverside Library and Gallery, to include a demonstration of downloading Welsh Language eBooks. The Gallery exhibition features Record: Folk, Protest & Pop.

This is a Welsh Language Event. All are welcome - from Welsh learners to Welsh speakers.

Pembrokeshire Library Service Events Privacy Notice: https://www.pembrokeshire.gov.uk/privacy-promise/pembrokeshire-library-service-events-privacy-notice

Maps