Fagseminar på UiS: Misjon eller marked?

KÅKÅ|nomics-fagseminar på UiS 2021 TID: Onsdag 27. oktober 2021 kl: 12:15-15:00 STED: Universitetet i Stavanger. Flere detaljer kommer. Gratis inngang, men du må registrere deg på...
27.okt
-
kl 12:15

Praktisk info

Enjoy-kode: 500054
Type
Læring
Passer for
Ungdom, Voksne, Eldre
Kilde
LinTicket

Sponsede linker

Tilgjengelige billetter

I samarbeid med LinTicket
Onsdag 27/10 2021 kl 12:15
Fagseminar på UiS: Misjon eller marked?

Detaljer

KÅKÅ|nomics-fagseminar på UiS 2021

TID: Onsdag 27. oktober 2021 kl: 12:15-15:00 STED: Universitetet i Stavanger. Flere detaljer kommer. Gratis inngang, men du må registrere deg på forhånd.

Misjon eller marked?

Staten er tilbake. Etter 40 år med markedsliberale reformer, synes staten og kapitalen å finne sammen i et nytt interessefellesskap. Triggeren er de store samfunnsutfordringene. Korona, klima og grønn omstilling. Markedets koordinerende, desentraliserende og konkurranseskapende funksjon står ikke lenger like høyt i kurs, verken hos politikere eller kapitaleiere. Snarere blir markedsløsninger oftere identifisert som et hinder for å nå store samfunnsmål.

Innovasjonsforskeren Mariana Mazzucato har vært en viktig inspirator for denne nyorienteringen. Hun utfordrer den klassiske ideen om markedssvikt som grunnlag for markedsregulering, og tar i stedet til ordet for en «mission- oriented» tilnærming, der staten skal stille til rådighet risikokapital, peke ut satsningsområder og koordinere alle gode krefter for å nå noen overordnede samfunnsmål -- noen missions.

I årets akademiske åpningsseminar går vi dybden på disse problemstillingene. Vi spør: Hva innebærer egentlig «mission-tilnærmingen», og hvordan kan den hjelpe oss til å møte de store utfordringene som Norge og verden står ovenfor? Hva kan innovasjonsforskningen bidra med som klassisk samfunnsøkonomi overser? Hvor rettet skal FOU-poltikken være mot statlig definerte samfunnsutfordringer? Skal staten som stor markedsaktør bruke innkjøps- og anskaffelsespolitikk til å fremme politiske målsetninger? Og hvor blir det av markedet i alt mylderet?

Vi har invitert fire fremragende forskere til å belyse disse spørsmålene:

 • Jan Fagerberg, professor Emeritus, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitet i Oslo,

 • Lars Coenen, professor i Innovasjon og bærekraftig omstilling, Mohn-senteret for Innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet

 • Malin Arve, prorektor og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

  • Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Møteleder: Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Festivalprogrammet slippes fortløpende på www.kknomics.no

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

 • KÅKÅ|nomics følger til enhver tid Helsedirektoratets og kommunens retningslinjer for gjennomføring av kulturarrangement.
 • Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
 • Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
 • Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
 • Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
 • 1-metersregelen gjør at KÅKÅ|nomics 2021 foreløpig oprerer med noe redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
 • Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.