star
star
star
star
star

Skogsøya

Fra bunnen av Breistrandvågen følges bekken på østsida oppover dalen. Bekken krysses ved bekkedelet og følges på vestsida opp Breistranddalen. Breistranddalsvatnet og Tekkelskarvatnet passeres på...

Practical

Enjoy code: 150274
Type
Outdoor
Target groups
Adult, Kids
Duration
60 hours
Distance
8.7 km
Difficulty level
Medium
Source
Nasjonal Turbase/UT.no
External information

Sponsored links

Reviews

Details

Fra bunnen av Breistrandvågen følges bekken på østsida oppover dalen. Bekken krysses ved bekkedelet og følges på vestsida opp Breistranddalen. Breistranddalsvatnet og Tekkelskarvatnet passeres på vestsida. Bratt ned skogkledt li til Øvervatnet, som følges vestover. Sandstrand ved søndre ende av vatnet. Opp Solskardalen til Solskaret, og derfra langs ryggen mot nordvest, for så å dreie nordover mot toppen av Stigkollen (707 m). Tilbake til Solskaret og sørvestover gjennom lyngli og ur til Hjellsandvika. Langs fjære og landveg tilbake til Hjellsand og Breistrand.

FURUSKOG Ei jernmalmåre går tvers gjennom Skogsøya, og rundt år 1900 var det prøvedrift på Hjellsand, der gruvegangen fortsatt er synlig. Tidligere var deler av øya dekt av furuskog, og røttene etter disse trærne dukket ofte fram under torving. Det var denne skogen som i si tid ga øya navnet (første gang nevnt i 1430).