DET STORE I DET SMÅ

«So much depends on a red wheelbarrow», heiter det i William Carlos Williams’ kjende dikt. Medan litteraturen er full av episke forteljingar om storslagne bragder og dramatisk kjærleik, er det...
This activity is completed or marked as expired
08.Oct
-
12:00pm

Details

«So much depends on a red wheelbarrow», heiter det i William Carlos Williams’ kjende dikt. Medan litteraturen er full av episke forteljingar om storslagne bragder og dramatisk kjærleik, er det trass alt kvardagar menneskelivet har flest av. I vår hyperindividualistiske tidsalder, der draumen gjerne er å leve eit spesielt og unikt liv, kan eit heilt vanleg tilvære verke uinteressant. Kva er det vakre og meiningsfulle i det nære og kvardagslege? Kan litteraturen hjelpe oss å få auge på det storslagne og poetiske ved trillebåra i hagen, katten på tunet, trikken som rullar, alt det vi har så lett for å oversjå i vår higen etter noko «større»?

I Sivert N. Nesbø sine bøker er dei små detaljane heilt sentrale. Den siste romanen, Varme og vatn, følger fjorten år gamle Lars sine tankar og kjensler i møte med dei nære omgivnadene nokre seinsommarveker.

Arrangementet er ein del av Litteratursymposiet i Odda 2022 med tema A4. Heile programmet finn du pålittsymp.no.

Practical

Enjoy code: 583297
Type
Festival
Target groups
Youth, Adult, Elderly, Kids
Source
TicketCo
External information

Sponsored links