ÅLEINE SAMAN

Har du egentlig tenkt på kven som utgjør ditt felleskap? Kanskje tenkar ein på familie, eller venner. Men de fleste av oss har også mennesker i vår nærhet som dannar eit større felleskap med...
This activity is completed or marked as expired
07.Oct
-
3:00pm

Details

Har du egentlig tenkt på kven som utgjør ditt felleskap? Kanskje tenkar ein på familie, eller venner. Men de fleste av oss har også mennesker i vår nærhet som dannar eit større felleskap med samfunnet. Det kan være lærare, psykologer - ein som syklar mat heim til deg eller ein som gjer foreldra dine omsorg og pleie. Kanskje er det slik at du ser fastlegen oftere enn dei du betraktar som gode gamle vennar?

Kven er det vi omgir oss med til det daglege? Marit Eikemo tek i romanen «Team Tuva» tak i fellesskapa rundt eit menneske. I Olaug Nilssen si bok «Yt etter evne, få etter behov» skildrar ho ein familie som treng meir hjelp enn det familiemedlemene kan gje kvarandre. Blir fellesskapet sterkere – eller slår det sprekkar i møte med det profesjonelle fellesskapet omgjev oss med? I Priya Bains diktdebut "Med restene av mine hender" møter vi eit mylder av stemmer, eit slags kor av nære og fjerne slektningar - foreldre, sønner og døtre, onkler, tanter og besteforeldre, som set menneskeskjebner inn i familiære ritualer. Ordstyrar: Kaja Schjerven Mollerin.

Arrangementet er ein del av Litteratursymposiet i Odda 2022 med tema A4. Heile programmet finn du pålittsymp.no.

Practical

Enjoy code: 876236
Type
Festival
Target groups
Elderly, Adult, Youth, Kids
Source
TicketCo
External information

Sponsored links